E-kuchařka Marky SCD recepty 06/2


Co od nás dostanete:

  • Elektronickou knihu
    Marky SCD recepty 06/2

Zvolte měnuvyplňte své údaje, přidejte souhlas s podmínkami a klikněte na "Odeslat objednávku"

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturační údaje


100% záruka spokojenosti

Co od nás dostanete:

  • Elektronickou knihu
    Marky SCD recepty 06/2


Co o nás říkají:


"Díky moc za uzdravení. Stravuji se bez složených cukrů od konce října a léky na kolitidu již skoro nepotřebuji. Mám více energie, zhubl jsem 5 kilo a spotřebuji cca o 30% méně jídla.

Fakt díky!"
 

Petr Dvořák
 

 

"Super, děkuji za info. Díky spolupráci s Radkem a Markétou a SCD mé tělo zvládlo RS diagnózu :) Já jsem vaše fanynka a děkuji."


Inka Kuchařová
 

 

"Marky a Radku, vřelý dík za můj start v SCD. Pokud by mi někdo řekl, že existuje něco co způsobí stop lékům proti překyselení žaludku, které jsem bral téměř 20 let, neuvěřil bych. Jeden den bez léku byl nemyslitelný. Díky SCD jsem po 3 týdnech pocítil neskutečnou změnu a léky naprosto vysadil. Už přes půl roku je neberu. Vyzkoušejte a pochopíte"  :-) :-)
 

Josef Vystrčil

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu jejímž předmětem je nákup a prodej elektronická kuchařa Marky SCD recepty (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

HEAL WITH MEAL LIMITED
35a Astbury Road, London, United Kingdom, SE15 2NL
Company Registration No: 10316996

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://uzdravtesejidlem.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://uzdravtesejidlem.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurz.uzdravtesejidlem.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky najdete celkovou cenu služby, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe Payments Europe, Limited, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.

2) Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 9725861001/5500 na jméno RADEK KUDRNA v Raiffeisenbank a.s. IBAN: CZ3255000000009725861001 BIC kód/SWIFT: RZBCCZPP

b) Bankovním převodem na EUR účet číslo 2947033541/1100 na jméno RADEK KUDRNA v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0611000000002947033541 BIC kód/SWIFT: TATRSKBX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.

V. Garance vrácení peněz

Na tento produkt se nevztahuje.

VI. Sankce

a) Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účty, č. ú. pro platby v CZK: 9725861001/5500, vedené v Raiffeisenbank a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://kurz.uzdravtesejidlem.cz/ kontakty.

VII. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah kuchařky: Kuchařky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

b) Kupující bere na vědomí, že obsah kuchařek a webových stránek http://www.uzdravtesejidlem.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo i další osobou, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku, ani dietní doporučení vašeho lékaře.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://uzdravtesejidlem.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://uzdravtesejidlem.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.